รักเพื่อน  เคารพพี่  ดูแลน้อง  บูชาครู  เชิดชูสถาบัน                    รักเพื่อน  เคารพพี่  ดูแลน้อง  บูชาครู  เชิดชูสถาบัน               รักเพื่อน  เคารพพี่  ดูแลน้อง  บูชาครู  เชิดชูสถาบัน

ยินดีต้อนรับสู่สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา  

 

กองทุน "พี่ดูแลน้อง"        วงโยธวาทิตปทุมคงคา